.NL patenten

           

Uitvinders met octrooi vormt een groep van en voor creatieve mensen die ervaring hebben met het in de markt zetten van hun uitvinding, gebruikmakend van een octrooi, en die de ervaring met nieuwe uitvinders wensen te delen.
Deze groep van uitvinders heeft ooit tenminste een technische oplossing voor een technisch probleem bedacht, op basis waarvan zij mogelijk ook een product op de markt gebracht hebben, maar die tenminste een ervaring hebben met een octrooi of het aanvragen van een octrooi in Nederland.
In de groep van Uitvinders met octrooi is een enorme hoeveelheid kennis aanwezig die bruikbaar is voor uitvinders die nog geen octrooi hebben. Voor het oplossen van een technisch probleem ben je uitvinder. Maar een uitvinder zijn alleen is niet genoeg. Een uitvinder moet een duizendpoot zijn, die weet hoe een prototype gemaakt moet worden, hoe groot de markt is voor het product waarin de uitvinding toegepast is, hoe productie gerealiseerd kan worden, wat de prijs per product moet worden, welke leveranciers en hoeveel mensen daarvoor nodig zijn, hoe de onderneming er uit moet zijn, of er personeel nodig is, etc.


Direct na een fase waarin de uitvinder net zijn technisch probleem heeft opgelost, komt de uitvinder voor de vraag te staan of het slim is in bezit te komen van een octrooi dat gericht is op het beschermen van de uitvinding. Deze vraag roept in het algemeen heel veel meer vragen op, zoals: "wat is een octrooi?", "wat kun je met een octrooi?", "wat kost een octrooi?", "wat levert een octrooi op?", "hoe kom je aan een octrooi?", "wie schrijft een octrooi?", "wie onderhoudt een octrooi?", "wat is de reden om octrooirechten te verkrijgen?", "hoe verkoop je een octrooi?", "wie kan helpen bij het verkopen van mijn octrooi?", "hoe geef je iemand een licentie voor het produceren van het product zoals dat in het octrooi geclaimd is?", "hoe ga je om met inbreuk op octrooirechten?"


Mogelijk dat dergelijke vragen beantwoord kunnen worden door leden van de groep Linkedin.com/uitvindersmetoctrooi.nl .